FB2 sang MOBI

  • Bước 1: Gửi ebook FB2 mà bạn muốn chuyển đổi thành MOBI vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một lát cho quá trình chuyển đổi từ FB2 sang MOBI hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp MOBI của bạn vào địa phương.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

FB2 2 MOBI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FB2 thành MOBI.