RM sang 3GP

  • Bước 1: Đưa video RM mà bạn muốn chuyển đổi sang 3GP vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ RM sang 3GP hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RM sang 3GP