RM sang ALAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi RM sang ALAC, hãy đăng tải video RM mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng ALAC hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải video ALAC của bạn về.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 ALAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RM sang ALAC