RM sang AMR

  • Bước 1: Gửi video RM mà bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra AMR của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 AMR

Uploading...
Sơ đồ minh họa: Chuyển đổi RM sang AMR