Chuyển đổi từ RTF sang MD.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ RTF sang MD, chỉ cần tải tài liệu RTF bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quy trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Sử dụng bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi tối đa 20 tệp MD hoặc RTF một lần.

RTF 2 MD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi RTF sang MD