SSA để ASS

  • Bước 1: Gửi tệp SSA bạn muốn chuyển đổi thành tệp ASS vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ SSA sang ASS sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 phụ đề cùng một lúc.

SSA 2 ASS

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi SSA sang ASS