SSA thành SRT

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả phụ đề SSA của bạn vào bộ tải lên bên phải. Hoặc bạn có thể nhấp vào bộ tải lên để chọn phụ đề của bạn.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút trong khi dữ liệu đầu ra SRT của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 phụ đề cùng một lúc.

SSA 2 SRT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi SSA sang SRT.