ASS đến SRT

  • Bước 1: Đưa file phụ đề ASS mà bạn muốn chuyển đổi thành định dạng SRT vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải về phụ đề SRT của bạn.

Bạn có thể tải lên đến 20 phụ đề cùng lúc.

ASS 2 SRT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ASS sang SRT