Chuyển đổi từ ASS sang VTT.

  • Bước 1: Gửi tập tin ASS mà bạn muốn chuyển đổi sang VTT vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi thành VTT hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 phụ đề.

ASS 2 VTT

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi ASS sang VTT.