VTT đến ASS

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả tập tin VTT của bạn vào trình tải lên bên phải. Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào trình tải lên để chọn tập tin của bạn.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ VTT sang ASS hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải về tệp ASS của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 phụ đề cùng lúc.

VTT 2 ASS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VTT sang ASS