TIFF sang FITS

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên ảnh TIFF của bạn vào công cụ tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả ảnh của bạn, hoặc bạn có thể nhấp vào nó.
  • Bước 2: Chuyển đổi hình ảnh từ TIFF sang FITS sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh FITS của bạn vào máy tính cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 FITS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TIFF sang FITS