TIFF sang PS

  • Bước 1: Gửi hình ảnh TIFF mà bạn muốn chuyển đổi sang PS vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ TIFF sang PS hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuất hiện. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIFF sang PS