TIF đến JPG

  • Bước 1: Gửi tệp TIF bạn muốn chuyển đổi sang JPG sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ TIF sang JPG sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp JPG của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIF 2 JPG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TIF thành JPG