Phù hợp với Tiff

  • Bước 1: Chọn tệp phù hợp bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ sự phù hợp nào thành TIFF bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ FITS sang TIFF hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận tệp được chuyển đổi của bạn miễn phí!

FITS 2 TIFF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi phù hợp với Tiff