FITS thành TIFF

  • Bước 1: Chọn tệp FITS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp FITS nào thành TIFF bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Vui lòng đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ FITS sang TIFF hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy tập tin đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

FITS 2 TIFF

Uploading...
Trình bày: Chuyển đổi FITS thành TIFF