TS sang FLAC

  • Bước 1: Gửi tệp TS mà bạn muốn chuyển đổi sang FLAC vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng FLAC hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống video FLAC của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

TS 2 FLAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TS sang FLAC