TS đến AMR

  • Bước 1: Gửi video TS mà bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang AMR hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

TS 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TS sang AMR