TS đến OGV

  • Bước 1: Gửi video TS bạn muốn chuyển đổi sang OGV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút trong khi đầu ra OGV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

TS 2 OGV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TS thành OGV