TS thành OGG

  • Bước 1: Gửi video TS mà bạn muốn chuyển đổi thành OGG vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tập tin từ TS sang OGG sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút để tải xuống video OGG của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

TS 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TS thành OGG