Trình chuyển đổi ODP

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho bài thuyết trình ODP của bạn vào ô tìm kiếm đã được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi tệp sang ODP thay vì đó, chỉ cần nhấp vào 'sang ODP'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp theo' để chuyển đến giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ ODP.
  • Bước 3: Tải lên bài thuyết trình ODP của bạn và mong đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà chuyển đổi tệp thành định dạng mong muốn. Sau khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi ODP thành:

Hãy chọn định dạng đầu ra mong muốn từ các lựa chọn ở trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp trình bày ODP của bạn ngay bây giờ. Toàn bộ quá trình chuyển đổi nhanh chóng, thân thiện với người dùng và hoàn toàn miễn phí.