VOB thành WEBM

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi VOB thành WEBM, chỉ cần tải video VOB mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một lát trong khi đầu ra WEBM của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

VOB 2 WEBM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VOB sang WEBM