VOB sang WMA

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi VOB sang WMA, hãy tải lên video VOB mà bạn muốn chuyển đổi vào phần tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ VOB sang WMA sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video WMA của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

VOB 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VOB sang WMA