FLAC sang MP4

  • Bước 1: Chọn file âm thanh FLAC bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file FLAC nào sang định dạng MP4 bằng cách tải lên các hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi tập tin MP4 của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp MP4 của bạn vào máy cục bộ.

Chồng hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

FLAC 2 MP4

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi FLAC sang MP4