FLAC sang MOV

  • Bước 1: Đưa file âm thanh FLAC mà bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang MOV hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MOV của bạn vào máy cục bộ.

Thêm hình ảnh gắn kết: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh gắn kết cho video MOV trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

FLAC 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi FLAC sang MOV