Konvertovať XPS do PNG:

  • Krok 1: Konverziu začnite pretiahnutím dokumentu XPS na nahrávač na pravej strane. Prípadne môžete kliknúť na pole na odosielanie a odoslať svoj súbor XPS na konverziu do formátu PNG.
  • Krok 2: Konverzia XPS na SVG sa spustí automaticky. Zvyčajne sa dokončí rýchlo a trvá menej ako minútu.
  • Krok 3: Po dokončení sa zobrazí tlačidlo na stiahnutie. Ak chcete stiahnuť obrázky PNG, jednoducho na ne klepnite. Zobrazí sa archív ZIP obsahujúci presne jeden obrázok na stránku.

XPS 2 PNG

Uploading...

Rozdiel medzi formátmi XPS a PNG:

Formáty XPS a PNG majú skutočne odlišné zámery, a preto ich nemožno porovnávať. Zatiaľ čo XPS je prenosný formát dokumentov od spoločnosti Microsoft, ktorý je podobný formátu PDF, PNG je obyčajný obrazový formát. Formát PNG ukladá všetky obrazové údaje rastrovaným spôsobom. To, čo robí naša služba, je transformácia každej stránky pôvodného dokumentu XPS na obrázok PNG, ktorý možno zdieľať.