LATEX do JPG

  • Krok 1: Prześlij dokument LATEX, który chcesz przekonwertować na JPG, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z LATEX do JPG zostanie zakończona. Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać dokument JPG.

Poszczególne pliki TeX można przesyłać bezpośrednio. Alternatywnie, jeśli plik TeX zawiera obrazy, można przesłać plik ZIP zawierający źródło TEX i obrazy. Należy upewnić się, że obrazy, do których odwołuje się źródło LaTeX, są osadzone przy użyciu ścieżek względnych.

LATEX 2 JPG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja LATEX do JPG