Chuyển đổi LATEX sang JPG.

  • Bước 1: Đệ trình tài liệu LATEX bạn muốn chuyển đổi sang JPG vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ LATEX sang JPG hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải tài liệu JPG của bạn.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX cá nhân trực tiếp. Ngoài ra, nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể gửi một tệp ZIP chứa mã nguồn TEX và hình ảnh. Vui lòng đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong mã nguồn LaTeX của bạn được nhúng bằng cách sử dụng đường dẫn tương đối.

LATEX 2 JPG

Uploading...
Minh hoạ: Chuyển đổi LATEX sang JPG