WEBP na GIF

  • Krok 1: Vyberte alebo potiahnite obrázok WEBP, ktorý chcete previesť, do poľa vpravo.
  • Krok 2: Súbor sa automaticky prevedie do formátu GIF.
  • Krok 3: Po dokončení konverzie budete presmerovaní na stránku na stiahnutie. Tu môžete kliknúť na tlačidlo Stiahnuť a získať prevedený súbor z nášho konvertora WEBP na GIF bez akýchkoľvek nákladov.

WebP to GIF

Uploading...

Porovnanie formátov obrázkov WEBP a GIF:

WebP aj GIF sú formáty obrazových súborov, ktoré slúžia na zobrazovanie obrázkov na celosvetovej sieti. Hlavným rozdielom je farebná hĺbka: Zatiaľ čo formát WebP podporuje 24-bitové farby RGB s dodatočným 8-bitovým alfa kanálom, GIF ponúka len 8-bitovú farebnú hĺbku a 1-bitový alfa kanál. Ďalším rozdielom je kompresia, ktorá môže byť v prípade WebP bezstratová a stratová, ale v prípade GIF len bezstratová. V nasledujúcich odsekoch nájdete ďalšie podrobnosti o týchto dvoch formátoch:

Formát GIF

GIF je odvodený od každého prvého neskoršieho slova Graphical Interchange Format. Je to vysoko komprimovaný typ obrázku a je vlastníctvom spoločnosti Unisys. GIF používa kompresný algoritmus kompresie LZW na optimalizáciu kvality obrazu. Konkrétny obrázok GIF nesie až 8 bitov na pixel a na celý obrázok sa zmestí zhruba 246 farieb, v porovnaní s JPEG, ktorý môže niesť až 16 miliónov farieb a kontrast očí.

Pri nástupe internetu boli GIFy voľbou číslo jeden vďaka svojej kompatibilite a nízkym nárokom na šírku pásma grafiky, ktorá zaberá celistvú farebnú plochu. V prípade animovaného GIF-u však ide o kombinácie rôznych snímok a obrázkov do súboru a ich zobrazenie v balíkoch, čím vznikne krátke video alebo animovaný klip. Obmedzenia v oblasti farieb sú do 256 pre konkrétnu snímku a pravdepodobne nie sú vhodné pre fotografie s farebnými prechodmi a reprodukciu iných obrázkov.

Formát WebP

Formát WEBP je nový obrazový formát, ktorý ponúka vylepšenú stratovú a bezstratovú kompresiu obrazu pre web. Pomocou web, webP a webmaster môžu vývojári vytvárať menšie a optimalizované obrázky, ktoré zvyšujú rýchlosť webových stránok.

Pri porovnaní veľkosti bezstratového formátu webP s formátom PNG je tento formát o 26 % menší. Napriek tomu sú aj bezstratové obrázky WebP menšie ako obrázky JPEG s 25 - 30 %, resp. ekvivalentným indexom kvality SSIM.

Kompresia WebP využíva na vytváranie obrázkov prediktívne kódovanie. Prediktívne kódovanie využíva hodnoty v blízkych blokoch pixelov na určenie hodnôt v bloku a potom vytvorí len rozdiel. Ak sa nenájde žiadna zaujímavá zhoda, môže využiť miestnu paletu.

Môžu byť obrázky WebP aj animované?

Áno, obrázky WebP sa dajú animovať. WebP je relatívne nový formát obrázkov vyvinutý spoločnosťou Google, ktorý poskytuje stratovú a bezstratovú kompresiu pre obrázky na webe. Okrem statických obrázkov podporuje WebP aj animáciu, čo umožňuje vytvárať pohyblivé obrázky s menšou veľkosťou súboru ako iné animované obrazové formáty, napríklad GIF.

Ako môžem konvertovať animované obrázky WebP na GIF?

Ak máte animovaný obrázok WebP, ktorý chcete previesť na súbor GIF, máte k dispozícii niekoľko možností. Jednou z možností je použiť aplikáciu Converter, ktorá vám umožní nahrať súbor WebP a previesť ho na súbor GIF.

Ďalšou možnosťou je použiť softvér na úpravu obrázkov, ktorý podporuje konverziu WebP na GIF. Na otvorenie súboru WebP a jeho uloženie ako súboru GIF možno použiť programy ako Adobe Photoshop alebo GIMP. Táto metóda vám poskytuje väčšiu kontrolu nad procesom konverzie vrátane možností nastavenia veľkosti a kvality výsledného súboru GIF.