WAV sang 3GP

  • Bước 1: Hãy tải lên tệp âm thanh WAV mà bạn muốn chuyển đổi sang 3GP vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ WAV sang 3GP sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Chèn hình ảnh lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chèn lên video 3GP của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

WAV 2 3GP

Uploading..
Trình bày: Chuyển đổi WAV sang 3GP