WAV sang FLV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp WAV của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ việc kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WAV sang FLV hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tập tin chuyển đổi miễn phí của bạn!

Chồng lên Hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên cho video FLV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

WAV 2 FLV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi WAV sang FLV.