Chuyển đổi AI sang PNG.

  • Bước 1: Kéo tệp AI mà bạn muốn chuyển đổi vào ô chuyển đổi phía bên phải.
  • Bước 2: Định dạng đầu ra của quá trình chuyển đổi là PNG và nó sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống. Tải xuống tập tin PNG đã được chuyển đổi và bạn đã hoàn thành.

AI 2 PNG

Uploading...

Hình ảnh AI là gì?

AI viết tắt của Adobe Ilustration. Đó là định dạng tệp hình ảnh và phần mở rộng tệp tin chính là định dạng tệp tự nhiên được gọi là PGF. Nó được tạo ra bởi hệ thống Adobe và là một tệp nghệ thuật với đồ họa dựa trên vector thường được chứa trong một trang duy nhất. Nội dung tệp AI có thể được sử dụng rộng rãi do khả năng đồ họa của nó để giữ chi tiết ở mức phóng đại cao. Các phương tiện in và logo là những nơi thông thường sử dụng ảnh AI. Các tệp AI khá giống với các tệp EPS chỉ khác là chúng có cú pháp gọn nhẹ và bị hạn chế. Có thể hiểu thêm về ý nghĩa của tệp qua các ghi chú DSC cụ thể của Adobe Illustrator tương ứng với các quy ước thiết kế mở của DSC. Như đã nêu ở trên, tệp tương tự với tệp EPS của Illustrator, nhưng không bao gồm các bộ thủ tục EPS. Thay vào đó, nó được tham chiếu bên ngoài bằng cách sử dụng ký hiệu "%" trong chỉ thị.