AMR sang AVI

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh AMR bạn muốn chuyển đổi thành AVI vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng AVI hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tập tin đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Chèn hình ảnh lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video AVI của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AMR 2 AVI

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AMR sang AVI.