AMR sang MOV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AMR sang MOV, hãy tải tệp âm thanh AMR mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra MOV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Ánh xạ hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh ánh xạ cho video MOV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AMR 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AMR sang MOV