OGG sang AVI.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi OGG sang AVI, hãy đưa tệp âm thanh OGG mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Thêm ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên cho video AVI của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

OGG 2 AVI

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi OGG sang AVI