AMR sang MP4

  • Bước 1: Chọn tệp âm thanh AMR mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file AMR nào sang MP4 bằng cách tải lên hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ AMR sang MP4 sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MP4 của bạn vào trong máy.

Chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

AMR 2 MP4

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi AMR sang MP4