APE sang MOV

  • Bước 1: Gửi các tệp âm thanh APE mà bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi file từ APE sang MOV sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống video MOV của bạn.

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video MOV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

APE 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi APE sang MOV