APE sang WEBM

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên các tệp âm thanh APE của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang WEBM hoàn thành.
  • Bước 3: Khi hoàn tất, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào đó để nhận kết quả.

Thêm Hình ảnh trùng lắp: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh trùng lắp cho video WEBM của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

APE 2 WEBM

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi APE sang WEBM