SRT sang DOC

  • Bước 1: Chọn phụ đề SRT bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ SRT nào sang DOC bằng cách tải hình ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ SRT sang DOC hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuất hiện. Bấm vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 phụ đề cùng lúc.

SRT 2 DOC

Uploading...
Trình bày: Chuyển đổi SRT thành DOC