MOV sang SRT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MOV sang SRT, chỉ cần tải tệp MOV mà bạn muốn chuyển đổi lên bên tải lên bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và tải tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

MOV 2 SRT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MOV sang SRT