BMP sang TXT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi BMP sang TXT, hãy đăng tải hình ảnh BMP mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải dữ liệu bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Vui lòng đợi trong giây lát khi tệp TXT của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Khi hoàn tất, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Với công cụ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh đồng thời. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng có một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng công cụ chuyển đổi giả định rằng tất cả hình ảnh đều trong cùng một ngôn ngữ.

BMP 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi BMP thành TXT