MIDI sang WMV

  • Bước 1: Chọn đoạn âm thanh MIDI bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ MIDI nào sang WMV bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MIDI sang WMV hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Thêm Hình Ảnh Lớp: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh lớp cho video WMV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MIDI 2 WMV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MIDI sang WMV