CR2 sang PDF

  • Bước 1: Gửi hình ảnh CR2 mà bạn muốn chuyển đổi sang PDF vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một lát cho quá trình chuyển đổi từ CR2 sang PDF hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu hình ảnh PDF của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CR2 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CR2 thành PDF