CR2 thành PSD

  • Bước 1: Chọn hình ảnh CR2 mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ CR2 nào sang PSD bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Vui lòng đợi một chút cho đến khi đầu ra PSD được tạo ra.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CR2 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CR2 sang PSD