Chuyển đổi từ DOC sang MARKDOWN.

  • Bước 1: Chọn tài liệu DOC mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ DOC nào sang MARKDOWN bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang MARKDOWN hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống và nhận tài liệu đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên tới 20 tài liệu và chuyển đổi sang định dạng markdown cùng lúc.

DOC 2 MARKDOWN

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DOC thành MARKDOWN