FLAC sang OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi FLAC sang OGG, chỉ cần tải lên tệp âm thanh FLAC bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang OGG hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống âm thanh OGG của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

FLAC 2 OGG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi FLAC sang OGG