HEIF sang JPG

  • Bước 1: Đưa hình ảnh HEIF mà bạn muốn chuyển đổi thành JPG vào ô tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIF 2 JPG

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi HEIF sang JPG