HEIF sang ODD

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi HEIF sang ODD, đơn giản chỉ cần tải lên hình ảnh HEIF mà bạn muốn chuyển đổi lên bộ tải ở bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi tệp từ HEIF sang ODD sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIF 2 ODD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi HEIF thành ODD