HEIF thành PDF

  • Bước 1: Chọn hình ảnh HEIF mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ HEIF nào sang định dạng PDF bằng cách tải lên các hình ảnh về phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIF 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi HEIF sang PDF