HEIF thành PNG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi HEIF thành PNG, hãy tải ảnh HEIF mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải nằm bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ HEIF sang PNG sẽ bắt đầu tự động và hoàn tất chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIF 2 PNG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi HEIF thành PNG