JPG thành BMP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPG sang BMP, hãy đưa tệp video JPG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Vui lòng đợi trong khi đầu ra BMP của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống video BMP của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPG 2 BMP

Uploading...
Hình vẽ minh họa: Chuyển đổi JPG sang BMP