JPG sang GIF.

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video JPG của bạn lên công cụ tải lên bên phải của chúng tôi. Chỉ cần kéo và thả video của bạn hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng GIF hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận video đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPG 2 GIF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi JPG sang GIF